کمیته پژوهش های دانشجویان

کمیته پژوهش‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۷۲ جهت حمایت از فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تاسیس گردید. این مرکز همواره رعایت نظم و اصول اخلاقی را در کلیه فعالیت‌هایش ضروری دانسته و تلاش نموده در همه برنامه ها التزام به کیفیت را جزو اولویت های خود قرار دهد.

 در این مرکز فعالیت های مختلفی با هدف توانمندسازی دانشجویان علاقه مند در حیطه های مرتبط با پژوهش و مهارت های دانشجویی صورت می گیرد. تمامی فعالیت ها در قالب کار دانشجویی و با تکیه به توانایی های علمی و اجرایی دانشجویان و با راهنمایی اساتید صورت می گیرد.

اعضای این مرکز را دانشجویان مستعد و فعال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل می دهند. هر ساله فراخوان عضویت در کمیته پژوهش ها جهت جذب دانشجویان علاقمند و مستعد برگزار می شود.

 

Our Affiliation:

Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

دانشکده ها

 

دانشکده پزشکی

 

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

ورود

 

دانشکده فناوری های نوین

 

دانشکده فناوری های نوین

دانشکده فناوری های نوین

ورود

 

دانشکده داروسازی

 

دانشکده داروسازی

دانشکده داروسازی

ورود

 

دانشکده توانبخشی

 

دانشکده توانبخشی

دانشکده توانبخشی

ورود

 

دانشکده پیراپزشکی

 

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

ورود

 

دانشکده بهداشت

 

دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت

ورود

 

دانشکده تغذیه

 

دانشکده تغذیه

دانشکده تغذیه

ورود

 

دانشکده مدیریت

 

دانشکده مدیریت

دانشکده مدیریت

ورود

 

دانشکده پرستاری

 

دانشکده پرستاری

دانشکده پرستاری

ورود

 

دانشکده دندان پزشکی

 

دانشکده دندان پزشکی

دانشکده دندان پزشکی

ورود

 

مسئولین:

دکتر یوسف قیصری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه

ygheisari[@]‎med.mui.ac.ir

مهران منانی

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه

mehran.mannani[@]‎gmail.com

مینا تقوایی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

taghvaei[@]‎bsrc.mui.ac.ir

امیررضا منطقی نژاد

مسئول انفورماتیک کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

manteghinejad[@]‎edc.mui.ac.ir

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزارجریب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی دانشگاه، ساختمان شماره ۴، کمیته پژوهش های دانشجویان  

ایمیل: isrc[at]mui.ac.ir

شماره تلفن: ۰۳۱۳۶۷۰۰۴۷۹